Vi vil meget gerne komme og fortælle om Kærlighedsløfter og
Power of 2 for større eller mindre grupper. Vi vinkler det i forhold til jeres målgruppe, hvad enten det f.eks. er en forening, organisation eller fond/gruppe med velgørende formål.

Temaer for dette foredrag er bl.a.:
- Hvorfor Power of 2? Det ansvarsfulde og kærlighedsfyldte parforhold
- Hvad er et Kærlighedsløfte, hvordan skabes det og hvordan kan det aktivt bruges
- Kærlighedsløftet for forlovede/nygifte - et solidt fundament for en fælles fremtid
- Kærlighedsløftet som revitaliserende kraft efter krise eller alvorlig sygdom - en ny begyndelse
- Kærlighedsløftet i "bonus"-familier -  balancegang mellem følelser, interesser, ansvar, roller m.v.
- Kærlighedsløftet i dagligdagen - hvad så når det ikke virker? ...Hvad gør man så?

Vores indfaldsvinkler til Kærlighedsløftet er baseret på vores egne erfaringer med mange facetter af kærlighedslivet, herunder en dagligdag præget af bonus-familierelationer, kronisk sygdom, stress m.v. 

Vi lægger vægt på at give jer et engageret og energifyldt foredrag med fokus på de praktiske aspekter af Kærlighedsløftet og anvendelsen heraf i et parforhold/en relation. Hands-on!

Ønsker du at høre nærmere og booke os til et foredrag?
Ring eller skriv til os så vi kan aftale nærmere om tid, sted og indfaldsvinkel.

Foredraget varer ca. 1 time.
 
Læs mere på www.powerof2.dk, eller kontakt os for mere info.