Eleverne kommer til os fra hele Nordsjælland - lige fra nærområdet omkring Hillerød, Hørsholm og Helsingør helt op til Frederikssund, Hundested, Ballerup, Farum og Lyngby. Det er vi meget taknemmelige for og tager det som et tegn på at vi har fat i noget rigtigt :-) 

Læs elevernes udtalelser nedenfor:

01. Februar 2013

Varm anbefaling af Musikskole Plus
Begge vores børn går på Musikskole Plus hos Misha Sakharoff, hvilket uden tvivl er en af de største ”gaver”, vi har givet dem i deres liv.

Marius på 13 år spiller keyboard og har gået på Musikskole Plus i 2 ½ år og Helena på 11 år synger og spiller guitar og har gået der i 1 år.

De har begge udviklet deres musikalske evner eksplosivt i løbet af den tid de individuelt har fulgt Mishas undervisning. Musikken er ikke længere kun en hobby for dem - det er blevet en del af deres identitet. 

Dette skyldes bl.a. at Misha udover at tage udgangspunkt i børnenes egne musiske interesser og evner, også underviser ud fra et holistisk menneskesyn og igennem musikken formår at skabe balance mellem både krop og bevidsthed, hvilket har udviklet en højere musikalsk intelligens hos begge vores børn.

Misha er selv en enestående musiker med meget stort nærvær og højt engagement og en yderst smittende livsglæde. Vi er sikre på at begge vores børn fremover vil fortsætte deres passion indenfor musikkens verden og vi skylder derfor Misha en uvurderlig tak.

Med venlig hilsen
Christine og Bo Hauge

Jeg hedder Lisa og jeg er 9 år. Jeg har gået hos Misha i 1 år. Jeg spiller både guitar og klaver.

Jeg synes at Misha er super sød og at man får rigtig god undervisning. Jeg synes at det er specielt sjovt fordi man opvarmer med at danse og Misha og jeg har lavet rim med rytme imens jeg spillede på tromme.


Anja, 30 år

Jeg har modtaget timer i sang hos Misha i en periode, og har derigennem lært at sang handler om meget mere end "bare" at lave lyd.
 
Undervisningen var meget anderledes end noget andet jeg har prøvet, bl.a. med stor fokus på afspænding, styrkende øvelser og det at få kroppen i balance, for at kunne bruge det instrument stemmen og ja faktisk hele kroppen nu engang er på den mest optimale måde.
 
Jeg har tidligere sunget en del i kor, og overgangen til at stå og synge alene var både spændende og grænseoverskridende til tider, men jeg synes helt sikkert jeg har fået meget ud af undervisningen både personligt og sangteknisk, og når jeg kørte hjem fra en time hos Misha, var det altid i godt humør og med ny inspiration!
 
Jeg vil klart anbefale Misha som en god lærer, til elever på alle niveauer, hans undervisning er kompetent, anderledes og personlig.

Se video med sangelev Anja, 30 år og Carina, mor til guitarelev Jeppe, 14 år:


Svend, 45 år med datter Sofie, 14 år

- Hvor længe har du/dit barn fulgt undervisningen hos Misha - hvor tit - og på hvilket instrument?

Sofie og jeg har fået undervisning af Micha på guitar, og det har vi gjort i nogle måneder.

- Oplever du/dit barn nogen forskel i den måde Misha underviser på sammenlignet med andre lærere?

Jeg har igennem min ” Karriere ” som amatør  og hyggeguitarrist oplevet flere forskellige spillelærere, mindst 10-15 stykker, og ingen af de andre som jeg har oplevet har evnet at kombinere guitarspillet med sang, og kropslig bevægelse, og humor således at undervisningen føles inspirerende. Michas særlige kompetence ligger i at holde focus på hele undervisningssituationen således at der forgår indlæring i hele timen, uden at Eleven/barnet eller jeg selv mister koncentrationsevnen ved ørkesløst terperi.

- Hvordan oplever du/dit barn Misha helhedsorienterede tilgang med fokus på krop, vejrtrækning, glæden, leg, fokusering - udover selve instrumentundervisningen?

Jeg har oplevet det ved at Sofie inden vi tager hjemmefra kan have modstand imod at skulle undervises, og at vi aftaler at det er sidste gang hun skal have undervisning, men efter undervisningen vil Sofie gerne have en time mere.

Det er i høj grad Mischas anerkendende tilgang til eleverne som virker tillokkende, og her skelner jeg mellem begreberne anerkendelse og ros. Således at Mischa forstår at stille krav i så tilpas omfang at udfordringerne ikke bliver for store. Samtidigt med at det er indlært får positiv omtale.

- Hvordan oplever du/dit barn længden af undervisningen - 1 time sammenlignet med musikskolernes 20 eller 30 min? 

En times undervisning er super, netop fordi eleven når at komme ind af døre og komme i spille ” mode”  spiller måske guitar i 20 min, synger i 20 min, snakker lektier, teori mm. Den sidste del af undervisningen. I min optik er 25 minutter noget i underkanten for at opnå den fornøden tryghed fra gang til gang, det handler om at skabe en ramme hvor læring kan forgå, og det kan Micha.

- Hvordan reagerer du/dit barn på Mishas undervisning - før, under og efter undervisningen? (nervøs, afslappet, forventningsfuld, glad osv?)

Sofie kan godt være lidt doven og ikke rigtigt gide, men bliver alligevel engageret og tændt på at spille efter en undervisningstime.

- Har du/dit barn gennemgået en udvikling i forløbet - i så fald på hvilken måde?

Sofie og jeg selv har fået flyttet nogle grænser for hvorledes musikundervisning kan afvikles.

- Har undervisningen påvirket din/dit barns lyst til gå videre og motivation til lære mere om musik?

Jeg er helt sikker på, at der hos Sofie og jeg selv  bliver lagt nogle fundamentale byggesten, for en musikalsk udvikling som ikke bare handler om at spille guitar, men også handler om at blive et musisk menneske, med evne til at lytte og tolke på musikken.

- Har undervisningen påvirket andre områder af dit/dit barns liv - skolegang, arbejde, fritid, familie?

Jeg ved via min Mastergrad i Organisationspykologi, at evnen til at kunne lytte også til det der ikke bliver sagt/spillet ( psykodynamikken ) bliver forstærket af at træne sine musiske kompetancer og af at opøve empati, disse færdigheder er kompetancer bruger jeg selv som leder i erhvervslivet. For Sofies vedkommende ved jeg at også hun vil få glæde af disse kompetencer, både på gymnasium – og i resten af hendes liv.

- Vil du anbefale Misha til andre børn og voksne som er interesseret i musikundervisning?

Ja, jeg vil anbefale at prøve Mischa som underviser netop fordi Mischa udover at undervise i musik kan finde det pædagogiske leje der skal til for at egentlig læring kan finde sted. Micha møder eleven der hvor eleven befinder sig rent musikalsk og menneskeligt.


Kristian, 13 år

- Hvor længe har du fulgt undervisningen hos Misha?


Ca et år

 

- Oplever du nogen forskel i den måde Misha underviser på sammenlignet med andre lærere?


Misha er min første baslærer.

 

- Hvordan oplever du længden af undervisningen - 1 time sammenlignet med musikskolernes 20 eller 30 min?


Jeg har kun prøvet at blive undervist 1 time af gangen, og det er jeg rigtig glad for. Det giver tid til at uddybe de ting, man ellers ikke kunne nå, hvis man kun havde en halv time.

 

- Hvordan reagerer du på Mishas undervisning - før, under og efter undervisningen?

Min ugentlige spilledag er fredag og det er en af ugens højdepunkter. Jeg er rigtig glad for at Misha er meget engageret i timen. Han lever sig meget ind i musikken, det synes jeg er rigtig fedt. Efter undervisningen tænker jeg på Misha når jeg øver mig og forsøger at leve mig ind i musikken som han gør.

 

- Har du gennemgået en udvikling i forløbet?


Ja, jeg startede uden at kunne noget som helst, og nu et år efter er jeg med i skolebandet som basist.


- Har undervisningen påvirket din lyst til gå videre og motivation til lære mere om musik?


Ja, helt klart.


- Har undervisningen påvirket andre områder af dit liv - din arbejde, fritid, familie?


Musik er blevet en del af mit liv.

- Vil du anbefale Misha til andre voksne og børn som er interesseret i musikundervisning?


Ja, helt klart. Jeg har fortalt om Misha til mine kammerater, og de synes, han lyder som en rigtig god lærer.
Christian, 20 år

- Hvor længe har du fulgt undervisningen hos Misha?

Jeg har fået 1 times klaverundervisning om ugen i 6 måneder indtil jeg flyttede fra Nordsjælland til København.

- Oplever du nogen forskel i den måde 
Misha underviser på sammenlignet med andre lærere?

Mere fokuseret på hele kropsenergien om samspillet med sjæl,krop og instrument og mest af alt glæden ved at spille.

- Hvordan oplever du længden af undervisningen - 1 time sammenlignet med musikskolernes 20 eller 30 min?

Mere udbytte af undervisning da man har tid til rigtigt at gennemgå det med en gennemspilning hvori at fejl kan opdages og derved foretrækker jeg denne undervisningstid.

- Hvordan reagerer du på Mishas undervisning - før, under og efter undervisningen?

Afslappet, glad, spændt på udviklingen, tilfreds med at kunne se en tydelig udvikling og fremgang fra gang til gang.

- Har du gennemgået en udvikling i forløbet?

Jeg er blevet meget bedre til at spille en melodi efter flow'et i musikken da den bare stemmer. derudover er jeg blevet bedre til at koordinere mine tanker om til det jeg vil spille i mine fingre da samarbejdet mellem mit hoved og mine fingre er blevet merkant bedre gennem de metoder jeg har lært.

- Har undervisningen påvirket din lyst til gå videre og motivation til lære mere om musik?

Også i den grad.. jeg er nu begyndt at lære selvstændigt og der har den undervisning jeg har modtaget virkelig hjulpet.

- Har undervisningen påvirket andre områder af dit liv - din arbejde, fritid, familie?

Da min far også selv spiller klaver har det givet mere sammenhold at vi nu kan spille og øve sammen.

- Vil du anbefale Misha til andre voksne og børn som er interesseret i musikundervisning?

Det vil jeg bestemt og meget varmt.