Inspirationen - til vores undervisnings-metoder er hentet flere steder fra. De vigtigste tanker stammer fra Eckhart Tolle's "Power of Now" og Tim Gallwey's "Inner Game". Læs mere her.

En stor del af erfaringen fra musikundervisningen er formuleret i vores eget koncept for mentaltræning DancingSword - læs mere her.

Musikalsk og personlig udvikling - begge opgave er vigtige! At skabe grobund for en personlig og musikalsk udviklingsproces for hver enkelt elev - barn eller voksen. Vores arbejde med udvikling er baseret på hjælp til selvhjælp - frem for prædiken. Aktiv stillingtagen er vigtig, at være TIL STEDE LIGE NU er vigtigst - og det er det vi egentlig lærer at blive bedre til! Som resultat vejledes eleven i at skabe en flow som er helt rigtig for ham eller hende - og vi starter der hvor eleven er LIGE NU!

Udvikling af personlige egenskaber er en sidegevinst ved vores måde at undervise i musik på - en gevinst som hver elev kan tage med sig og med fordel bruge til mange andre ting på sin levevej! Gennem musikundervisningen vejleder vi elever til at se overordnet på tingene, at se sammenhænge, at se både detaljer - og helheder.

Derfor varer undervisningen altid 60 minutter!  
Læringsprocessen på skolen er opbygget således at eleverne gennem musikundervisningen bliver bedre til at:
- Lære nyt - det er nemt!
- Prioritere opgaven
- Bruge kroppen
- Mærke efter
- Vise følelser
- Holde fokus
- Tænke kreativt
- Finde eller skabe balance
- Improvisere

Ovenstående aspekter er en integreret del af vores musikundervisning og bruges alt efter behov for at fremme hver enkelt elevs indlæring og musikalske præstation.