At holde fokus og skabe balance - hvordan kan en musiklærer lære det?
Og hvorfor er det så vigtigt i musikalsk sammenhæng?
Det spørgsmål er forholdsvis enkelt at besvare - og alligevel ikke.

Enkelt fordi musikudøvelse også handler om tage stilling og prioritere det vigtigste - og holde fokus for at præstere på den bedst mulige måde. Ikke så enkelt fordi der findes forskellige værktøjer som eleven først skal lære, øve - og så bruge som et aktivt redskab:

Vejrtrækning - mange mennesker holder vejret når de skal præstere noget, når de bliver usikre eller er sat i en svær situation. Vejrtrækningen er et vigtigt redskab i at undgå panik i en svær situation og koncentrere sig om at gøre hvad der skal gøres på trods af presset. Vejrtræknings-øvelser er fra starten meget kontrollerede, og bliver mere og mere naturlige - og integreres mere og mere i undervisningen. 

Meditation - jeg bruger elementer af meditation for at øge elevens koncentration om opgaverne. Jeg er inspireret af østens visdom, zen og læren om tyngdepunktet Hara, bl.a. bogen "Hara - Menneskets Midte" af Karlfried Graf von Dürckheim. Jeg bruger også vejrtrækningsøvelser og nogle elementer af metoden udarbejdet af José Silva.

Visualisering - det handler om at forbedre præstation ved at eliminere selve frygten for at fejle. Der indgår elementer af "Inner Game" metoden udarbejdet af Timothy Gallwey.

Dynamik - skiftende fokus og gentagen stillingstagen til opgaven. Jeg lærer eleven at skifte fokus fra opgave til opgave, f.eks. - fra højre til venstre hånd, fra tekniske detaljer til de følelsesmæssige.


Om groove - Tommy Emmanuel