Faste tider
Som udgangspunkt er alle undervisningsforløb baseret på faste ugentlige tider for hver elev. Eksempelvis,  "hver tirsdag kl.15" hvis undervisning hver uge ønskes, eller "hver tirsdag i ulige uger kl.15" hvis undervisning hver anden uge ønskes. Efterfølgende kan undervisningen flyttes til en anden ugedag - alt efter elevens behov og mulighederne i skolens kalender.
Skolen er åben alle arbejdsdage fra kl.9 til kl.18