Er det svært at udføre flere opgaver på en gang? I så fald kan du overveje hvilken opgave du skal prioritere. Prioritering kan gøres udfra forskellige kriterier. Lad os forestille at den ene af opgaverne er lidt rutinepræget og den anden kræver din fulde opmærksom. F.eks. du spiller en klaverstykke hvor din venstre hånd skal spille både bas og akkorder og i din højre hånd skal du spille en dybfølt melodi som skal FØLES hele vejen igennem. Hvad gør du? Umiddelbart kan du gå ned i tempo og prøve at tage det i små bidder og fordele din opmærksomhed mellem din venstre og højre hånd. Men der er også en anden mulighed. Du kan vælge at indlære din venstrehånd udenad sådan at du slet ikke behøver at kigge til venstre overhovedet. Så du spiller både bas og akkorder i din venstre hånd alene med lukkede øjne. Din opmærksom hed er nu fokuseret på en anden opgave som du nu kan føle igennem med hele din sjæl.

Det er en lang proces men det kan betale sig - fordi din kreativitet og din musikalitet vil udfolde sig meget mere ved den type fokusering.

Der er en masse værktøjer som kan hjælpe dig på vej til at nå din mål. Bl.a. kan du forestille dig at det i virkeligheden KAN lade sig gøre - mange har gjort det før dig. Mange blinde har lært at spille instrument, hvor de hverken kigger på venstre eller højre hånd - og slet ikke kigger på klaviaturen eller gribebrættet. Det eneste vej imod indlæringen for dem er at FØLE sig frem, at STOLE på sig selv og at TRO på sine evner.

Alle disse ting kan langsomt trænes.

Hvordan øver vi? - Tommy Emmanuel