Er det svært at lære nyt? Det behøver det overhovedet ikke at være! Der findes flere metoder og "små fif", som kan hjælpe dig sikkert på vej både i musikkens verden - og i den store verden udenfor :) Al undervisning på vores skole er tilrettelagt specielt for at hjælpe til at forstå disse "metoder og fif" fra den baggrund og niveau hver enkelt elev befinder sig på. De øves op langsomt sammen med læreren til et niveau hvor de føles naturlige. Her er en kort opremsning for nogle af dem.

Sænk tempoet

Alle øvelser fra starten udføres meget langsomt. Jeg understreger - MEGET langsomt! Læg mærke til præcist HVOR langsomt skal der gå for at undgå fejl. Det vil sige du skal nå at opfatte hver lille trin af opgaven FØR du skal til at udføre det - det forbedrer indlæringen betydeligt.

Føl kroppen
Hvis opgaven føles svær, prøv at mærke efter din krop. Det sted som føles svært - giv kroppen mulighed for at hjælpe dig - tilføj en lille bevægelse det sted i din krop som føles rigtigt eller forløsende :)

For at gøre det skal du give din krop opmærksomhed. Det kan trænes ved ofte at lægge mærke til forskellige steder i din krop - hvordan føles det lige nu? Kan jeg hjælpe min krop på nogen måder - lige nu? Den "anstrengelse" får du mangefoldet tilbage senere når du får behov for hjælp fra din krop næste gang du støder på en vanskelig eller svær situation.

Det kan eksempelvis gøres ved at:
- trække vejret lidt dybere umiddelbart før,
- dreje kroppen lidt sammen med din arm eller dine fingre for at hjælpe dem i gang,
- komme tættere på klaviaturen (klaver) eller gribebrættet (guitar) for at understrege din opmærksomhed på opgaven,
- gøre kurven i din vrist endnu tydeligere, så fingrene kommer naturligt tættere på opgaven
- og mange andre ting eller små tiltag som du selv kan eksperimentere med :)

Nyd det!
Positivitet betyder rigtig meget. Lykkedes det dig at sænke tempoet tilpas så meget ned at den svære passage endelig lykkedes - føl glæden, smil og lad grinet folde ud på dit ansigt. Giv dig lov at være glad og nyd det - hjernen frigiver lykkehormon endorfin som sætter en række positive processer i gang i din krop. Forestil dig det, mærk det. På den måde lader du din egen krop hjælpe dig selv endnu en gang - det kaldes en positiv tilbagekobling.

Yes - jeg kan!
Sænket tempo, en række små opgaver som er lykkedes, glæden ved det - det nærer din tro på at du faktisk KAN nå de mål du har sat dig selv! Det er en bekræftelse, som er meget vigtig at fokusere på. Når du har en del af de små sejre i hukommelsen - bliver din tro på din egen effektivitet styrket igen og igen. Igen er der en positiv tilbagekobling mellem din sjæl - og din krop. Igen bliver du hjulpet af din gode positive indstilling. Dyrk den!

Det er meget vigtigt allerede på tidlig tidspunkt i undervisningsforløb overveje at lade eleven beholde nogle linjer som eleven selv synes er fantastiske, i stedet for at rette - selvom læreren ikke umiddelbart synes det samme. Her er det vigtigere at få eleven til at stole på sin egen talent og få en positiv bekræftelse - end at vinde en kamp og få ret. 

Tag pause og - Let Go!
Kender du situationen hvor du skal udføre en særlig svært passage. Du har øvet dig meget hvor du har indlært venstre- og højrehånds parti udenad og kan spille det hver for sig uden problem. Men at spille de to ting på en gang kan bare ikke lade sig gøre...

Prøv at tage en pause. Og spil så hele stykke med begge hænder på en gang. Ofte vil man kunne umiddelbar se fantastisk resultat - fordi pause hjalp til at få dine bekymringer på afstand. De blev  simplethen glemt - med meget bedre resultat og naturligt flow som følge.

Bliv ved med at spille også selvom du lager fejl - slap af og smil - det vigtigste er at få hjernen på bedre tanker, og få sjælen til at slappe så den kan få lov til at udtrykke sig frit.

Bliv ved med at spille og tag flere pauser. Læg mærke til følgende:
- hvor meget bedre er din præstation umiddelbart efter hver pause.
- hvor hurtigt din præstation forværres i takt med at der forekommer små fejl.

Det er en negativ tilbagekobling. Vores overordnede opgaven er at få den mekanisme slækket og med tiden trænet den helt væk.

Bed din indre fornemmelser om hjælp
Når du lærer en svært teknisk passage kan det hjælp at bede dine indre fornemmelser og din musikalitet om atræde til og hlælpe. Det kan specielt hjælpe hvis du har beskæftiget dig med opgaven mest fra det tekniske synsvinkel. Skift fokusering til en af hænderne, vælg den parti der er den sværeste. Prøv at fokusere på din musikalitet - mediter på melodien, lev dig ind i musikken. Det hjælper at nynne med for at få melodien "ind under huden".

Få kroppen til at hjælpe
Prøv at lave fysiske bevægelser med din krop fopr at understøtte din musikalitet. Træk vejret dybt. Slap af. Lad skuldrene synke ned. Lad din sjæl leve sig fysisk ind i musikken.